Verzekeringen: sluit alleen af wat je nodig hebt

Regelmatig verschijnen in de media berichten dat de Nederlander oververzekerd is en daardoor te veel betaalt voor allerlei verzekeringen die hij niet nodig heeft. Voorzichtig zijn is goed maar heeft wel een prijs. Sommige risico’s kun je prima zelf dragen. Bij andere zijn de financiële gevolgen juist heel groot als je niet goed verzekerd bent. Welke schadeverzekeringen zijn nu echt nodig en welke kunnen net zo goed opgezegd worden?

Wat is een verzekering?

Een verzekering is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij de ene partij tegen betaling van een premie een uitkering krijgt van de andere partij als zich een bepaald onzeker voorval voordoet. Het idee van verzekeren is dat je tegen betaling van een klein bedrag aan premie het risico op het moeten betalen van een groter bedrag afkoopt. Als algemene regel kun je aanhouden dat je een verzekering alleen hoeft af te sluiten als je het risico niet zelf kunt of wilt dragen of als de verzekering verplicht is.

Een verzekering die altijd verplicht is, is de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor je auto. Verder is de opstalverzekering vaak verplicht bij een hypotheek. Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is niet verplicht, maar wel aan te raden. Ook de inboedelverzekering is voor veel huishoudens aan te raden. Van alle andere verzekeringen moet je je eens afvragen of je ze echt wel nodig hebt.

Welke verzekeringen zijn nodig?

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, ofwel een AVP, dekt schade waar jij aansprakelijk voor bent. Het kan daarbij gaan om materiële schade en om letselschade. Als bijvoorbeeld iemand door jouw toedoen gewond raakt, dekt deze verzekering de schade. Maar ook als je per ongeluk spullen van een ander kapot maakt, vergoedt de verzekering de schade.

Een AVP is niet verplicht. Het is echter zeer aan te raden deze verzekering wel af te sluiten. Vooral als het gaat om letselschades, kan de schade hoog oplopen. De kans dat je iets overkomt waardoor je een torenhoog schadebedrag moet betalen is weliswaar niet groot, maar als het gebeurt, kun je er failliet door gaan. Door de lage kans dat de verzekeraar grote bedragen moet uitkeren, is de premie meestal niet erg hoog. Ook als je kinderen hebt, is een AVP aan te raden. Kinderen kunnen onbedoeld schade veroorzaken waar de ouder verantwoordelijk voor is.

Autoverzekering

WA

Als je een auto bezit, moet je een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dit is de enige verplichte verzekering voor je auto.

All risk

Naast de WA-dekking heb je de keuze uit een groot aantal aanvullende dekkingen. Zo kun je je auto all risk verzekeren. Een andere naam hiervoor is de volledige cascoverzekering. Deze verzekering dekt alle schade aan je auto, onafhankelijk van de vraag wie de schade veroorzaakt heeft. Als je zelf ergens tegenaan rijdt, is de schade gedekt. Ook schade als gevolg van bijvoorbeeld storm of brand is gedekt. Deze verzekering is voornamelijk nuttig voor nieuwere auto’s. Is je auto ouder dan 3 tot 5 jaar, dan kun je overwegen deze verzekering op te zeggen.

Beperkt casco dekking

Als een volledige cascoverzekering niet nodig is, kun je een beperkte cascoverzekering nemen. Deze verzekering dekt schades als gevolg van onder andere brand, hagel en storm en ook ruitschade, maar dekt geen schades die je eigen schuld zijn. Is je auto ouder dan ongeveer 8 jaar, dan is de dagwaarde waarschijnlijk zo laag dat ook de beperkte cascoverzekering niet meer nodig is. De premie is dan hoog ten opzichte van wat je er nog voor terug kunt krijgen.

Overige dekkingen

Naast het verzekeren van de wettelijke aansprakelijkheid en de auto zelf, zijn er nog meer dekkingen voor de auto af te sluiten. De meeste verzekeraars bieden een rechtsbijstandverzekering voor in het verkeer aan en ongevallenverzekeringen voor de inzittenden van de auto. Ook een schadeverzekering voor de in de auto vervoerde zaken is mogelijk.

Of je deze verzekeringen nodig hebt, hangt onder andere af van welke andere verzekeringen je hebt. Een rechtsbijstandverzekering kun je ook in een totaalpakket met andere dekkingen hebben. Vervoer je geen dure spullen in je auto, dan hoef je je die ook niet extra te verzekeren. Tot een beperkt bedrag vallen goederen die gestolen worden na een inbraak in de auto, ook onder de inboedelverzekering.

Fietsverzekering

Een fietsverzekering dekt onder andere diefstal van de fiets. Naast diefstal kan ook beschadiging verzekerd zijn. Een fietsverzekering is af te sluiten voor nieuwe of vrijwel nieuwe fietsen en lopen vaak maximaal drie jaar. Als je je fiets niet vaak op onveilige plaatsen parkeert en je hem bovendien goed vastzet, is een fietsverzekering niet nodig. De premie is in verhouding tot de nieuwprijs van de fiets vaak vrij hoog.

Verder wordt de premie hoger naarmate het risico op diefstal toeneemt. Dit wordt bepaald op basis van de regio waarin je woont. Voor je een fietsverzekering afsluit, moet je bij jezelf nagaan of je de schade niet zelf kunt betalen. Het maximale wat diefstal van of schade aan je fiets je kan kosten, is de prijs van een vervangende fiets. En dat kan natuurlijk ook een tweedehands fiets zijn.

Gadgetverzekering

Een gadgetverzekering verzekert gadgets zoals mobiele telefoons, smartphones, tablets en laptops. Daarbij is diefstal en beschadiging door een ongeval gedekt. Net als bij de fietsverzekering moet je hier jezelf de vraag stellen of de premie wel opweegt tegen de kans dat je daadwerkelijk een uitkering van deze verzekering gaat krijgen. Wordt je gadget uit je woning gestolen, dan valt dat onder je inboedelverzekering. Wordt hij onderweg gestolen, dan is het soms moeilijk aan te tonen dat het echt diefstal was en dat je hem niet verloren bent. Beschadiging valt niet altijd onder de inboedelverzekering.

Huisdierenverzekering

Verschillende verzekeraars bieden een huisdierenverzekering aan. Hiermee zijn de meeste ziektekosten voor je hond of kat gedekt. Hierbij geldt vaak wel een maximale vergoeding per jaar en een eigen risico. Ook hier is het weer goed je af te vragen of je deze kosten niet zelf kunt dragen, mocht het voorkomen dat je huisdier ziek wordt.

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering dekt schade aan je inboedel als gevolg van onder andere brand en diefstal. Catastrofes, zoals schade als gevolg van overstromingen, zijn niet gedekt. De waarde van je inboedel wordt meestal bepaald met behulp van de inboedelwaardemeter. Dit voorkomt dat je onder- of oververzekerd bent. Als je onderverzekerd bent, betekent dit dat je bij schade niet het volledige bedrag krijgt uitgekeerd, maar slechts een deel naar verhouding van het verzekerde bedrag en de werkelijke waarde van je inboedel. Als je oververzekerd bent, betaal je meer premie dan nodig maar je krijgt er niet meer door uitgekeerd. Sommige verzekeraars geven een garantie tegen onderverzekering.

Soms gelden er maximale dekkingen voor kostbaarheden, zoals sieraden. Deze kunnen dan apart bijverzekerd worden. Dit moet je natuurlijk alleen doen als je daadwerkelijk kostbaarheden hebt. Let daarom goed op de verzekerde bedragen. Als je veel waardevolle spullen hebt, is deze verzekering zeker de moeite waard. Ook als je alleen een eenvoudige inboedel hebt, kan het heel duur zijn om alles te vervangen na een brand. Daarom is deze verzekering voor de meeste mensen aan te raden.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering keert een vast bedrag uit bij blijvend letsel of overlijden na een ongeval. Zijn er geen mensen financieel afhankelijk van jou? Dan is een uitkering bij overlijden niet echt nodig. Als je een hypotheek hebt, heb je daar vaak verplicht een overlijdensrisico bij moeten afsluiten.

Als je door het ongeval arbeidsongeschikt wordt, heb je meer aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze keert in plaats van een eenmalig bedrag, een maandelijks bedrag uit. Als je in loondienst werkt, kun je recht hebben op een Ziektewetuitkering en na twee jaar een WIA-uitkering. Deze uitkering kan eventueel aangevuld worden met een extra verzekering, die soms via de werkgever geregeld wordt. Ben je zelfstandige, dan zal je zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten afsluiten.

Opstalverzekering

Een opstalverzekering is vaak verplicht als je een hypotheek op je huis hebt. De verzekering dekt schade aan je huis. Ook als je deze verzekering niet verplicht hoeft af te sluiten, is het verstandig dat wel te doen. Schade aan je huis als gevolg van brand of storm, denk aan omvallende bomen, kan groot zijn. De premie is meestal afhankelijk van de herbouwwaarde van je woning.

Rechtsbijstandverzekering

Als je geen recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, doordat je te veel verdient of te veel vermogen hebt, dan kun je ervoor kiezen een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Deze verzekeringen zijn relatief goedkoop, in verhouding tot het uurtarief van een advocaat. De verzekeraar zal echter wel proberen de zaak zo goedkoop mogelijk op te lossen, wat niet altijd de door jou gewenste gerechtigheid oplevert.

Meestal zijn rechtsbijstandsverzekeringen samen te stellen uit verschillende modules, zoals verkeer, wonen en inkomen. Verwacht je problemen met je werkgever of ben je van plan een huis te kopen, dan kan het handig zijn verzekerd te zijn. Let er wel op dat je alleen modules afsluit waar je daadwerkelijk wat aan kunt hebben.

Reisverzekering

Een reisverzekering is zeker aan te raden als je naar het buitenland gaat. Vooral voor geneeskundige kosten is deze verzekering nodig. Let er wel op dat dit meeverzekerd is. Je eigen zorgverzekering vergoedt vaak niet alle kosten van zorg in het buitenland. Bovendien brengt plotselinge ziekte meer kosten met zich mee, denk aan kosten van een langer verblijf of extra kosten voor vervoer naar huis.

Reisverzekeringen zijn er in een doorlopende en een kortlopende variant. De doorlopende reisverzekering geeft het hele jaar dekking, de kortlopende alleen gedurende de reis waarvoor hij is afgesloten. Ga je niet vaak op vakantie, dan is een kortlopende reisverzekering vaak goedkoper. Bij een dure reis kan een annuleringsverzekering ook van pas komen. Boek je echter vlak van tevoren en zijn er geen omstandigheden te voorzien waardoor je eventueel je vakantie moet afzeggen, dan kun je het risico ook zelf nemen.

Hoe vind je goedkope verzekeringen?

Als duidelijk is welke verzekeringen je nodig hebt, is de vraag hoe je ze het best kunt afsluiten. Er zijn twee manieren: via een adviseur of via internet. Afsluiten via het internet heeft het voordeel dat het vaak goedkoper is. Je kunt bovendien zelf gemakkelijk premies en voorwaarden vergelijken. Dit kan wel veel werk zijn. Daarom is het handig dat er vergelijkingssites zijn. Let er bij het vergelijken van prijzen ook op dat sommige verzekeraars korting geven als je meerdere verzekeringen bij hen afsluit.

Een adviseur krijgt meestal provisie voor verkochte verzekeringen van de verzekeraar. Dit is vaak een percentage van de premie. Adviseurs kunnen geneigd zijn verzekeringen te adviseren die hun het meest opleveren. Vooral als je je niet zeker genoeg voelt over je kennis van verzekeren, kun je beter een adviseur in de arm nemen.

Je verzekeringen bij de tijd houden

Als je eenmaal je verzekeringen goed hebt geregeld, ben je nog niet klaar. Verzekeraars wijzigen hun tarieven regelmatig en ook jouw situatie kan veranderen. Daarom is het verstandig elk jaar er een keer goed voor te gaan zitten om je verzekeringen na te lopen. Heb je alles nog nodig? Heb je misschien een nieuwe verzekering nodig? Ben je bij een andere verzekeraar goedkoper uit? Het is even werk, maar het kan een mooie besparing opleveren.


Alle artikelen in deze categorie:


Bronnen:
http://www.allesoververzekeren.nl/verzekeringen-a-z-1