De actuaris

actuaris

Een actuaris wordt meestal omschreven als een verzekeringswiskundige. Met behulp van wiskundige methoden probeert hij (of zij, want er komen steeds meer vrouwelijke actuarissen) financiële risico’s in te schatten en af te dekken. Dat doet hij niet alleen bij verzekeringsmaatschappijen, maar ook bij bijvoorbeeld pensioenfondsen. De actuaris wordt steeds meer een echte risicomanager. Het beroep van actuaris wordt daardoor steeds belangrijker en veelzijdiger.

De opleiding tot actuaris

Om actuaris te worden, kun je kiezen uit verschillende universitaire opleidingen. Onder andere in Amsterdam en Tilburg kun je actuariaat studeren. Ook kun je na de middelbare school starten aan een traject bij het Actuarieel Genootschap. Dit is een langdurig traject en wordt meestal gedaan naast een baan op actuarieel gebied. Veel actuarissen gaan eerst als actuaris werken, vaak na een kwantitatieve universitaire opleiding zoals wiskunde of econometrie. Pas daarna starten ze aan de opleiding. Vaak is dan een verkort traject mogelijk.

Werkgevers: verzekeraars en pensioenfondsen

Veel actuarissen werken bij verzekeraars of pensioenfondsen. Ook bij adviesbureaus zijn actuarissen te vinden. Deze worden ingehuurd door kleinere verzekeraars of doen tijdelijke opdrachten bij grotere verzekeraars. Sommige actuarissen kiezen ervoor zich als zelfstandige te laten inhuren. Ook bij De Nederlandsche Bank werken actuarissen. In de automatisering werken actuarissen aan actuariële software.

Werkgebieden van de actuaris

Pensioen, leven en schade

Actuarissen zijn werkzaam op vele gebieden in de financiële wereld. Bij verzekeraars heb je actuarissen die zich specifiek bezighouden met schadeverzekeringen, levensverzekeringen of pensioenverzekeringen. De technieken die gebruikt worden zijn voor schadeverzekeringen duidelijk anders dan voor levens- en pensioenverzekeringen. Bij schadeverzekeringen hoef je er bijvoorbeeld geen rekening mee te houden dat mensen overlijden en door het kortlopende karakter van de uitkeringen hoef je ook geen rekening te houden met rente en inflatie. Deze punten zijn voor pensioenverzekeraars juist heel belangrijk.

Rapportages, tarifering, risicomanagement

Daarnaast is er onderscheid te maken in actuarissen die werken aan verslaglegging, het vaststellen van tarieven of het identificeren en verkleinen van allerlei financiële risico’s. De eerste groep kijkt hoeveel uitkeringen er in de afgelopen periode gedaan zijn en of er voldoende is gereserveerd voor toekomstige uitkeringen. De tweede groep bepaalt hoeveel een verzekerde voor zijn polis moet betalen. De laatste groep kijkt op een hoger niveau naar de risico’s: ze onderzoeken bijvoorbeeld de gevolgen van allerlei zaken die mis kunnen gaan in het bedrijf zelf. Kortom, de actuaris heeft een veelzijdig beroep waar toekomst in zit.

Lees meer over actuarissen in deze artikelen:

 • De opleiding tot actuaris aan de UvA
  Het beroep van actuaris is een veelzijdig beroep. Er zijn dan ook actuarissen met vele verschillende achtergronden. Vaak hebben ze een opleiding als econometrie of wiskunde achter de rug voordat ze als actuaris aan de slag gaan. Sommige doen dan alsnog een actuariële opleiding, andere doen alle kennis in de praktijk op. Als je er ...
  Lees verder
 • Hoe word je actuaris?
  Het beroep van actuaris is een beroep dat niet vaak gekozen wordt direct na het behalen van een diploma van de middelbare school. Veel vaker doen mensen eerst een opleiding in een andere richting en daarna doen ze een aantal jaren werkervaring op. Het is wel mogelijk direct na de middelbare school aan een opleiding ...
  Lees verder
 • Wat doen leven- en pensioenactuarissen?
  Actuarissen zijn ruwweg in drie groepen te verdelen: levenactuarissen, pensioenactuarissen en schade-actuarissen. Hoewel ze vaak dezelfde opleiding hebben gevolgd, is het werk van de leven- en pensioenactuaris duidelijk anders dan dat van de schade-actuaris. Schade-actuarissen richten zich voornamelijk op de korte termijn, terwijl de andere actuarissen meer naar de lange termijn kijken. Schade na een ...
  Lees verder
 • Wat doet een schade-actuaris?
  Actuarissen zijn er in vele soorten en maten. Sommige houden zich bezig met pensioenen of levensverzekeringen. Anderen werken op het gebied van schade- en inkomensverzekeringen. Hoewel op beide gebieden actuarissen werken, die vaak dezelfde opleiding tot actuaris hebben gevolgd, zijn de werkzaamheden heel verschillend. Leven- en pensioenactuarissen werken met langetermijnproducten, terwijl een schade-actuaris minder ver ...
  Lees verder
 • Wat is een actuaris?
  Het beroep van actuaris is het beroep dat het minst begrepen wordt door ouders. Dat concludeert LinkedIn na een online onderzoek. Veel meer dan ‘verzekeringswiskundige’ kunnen de meeste mensen er niet van maken. Als ze al weten in welke hoek ze het moeten zoeken. Als de ouders het al niet begrijpen, zullen ze hun kinderen ...
  Lees verder