Economie en pensioen

misvattingen

In Nederland hebben we het niet zo slecht met zijn allen. Zeker vergeleken met de situatie in veel andere landen mogen we eigenlijk niet klagen. Toch kan het ook hier beter. In de loop van de tijd zijn maatregelen doorgevoerd, waarover een aantal misvattingen bestaat. Politici proberen kiezers voor zich te winnen door populaire maatregelen voor te stellen, maar werken ze daarmee in het belang van de bevolking?

De Nederlandse economie is zo slecht niet

Basisbehoeften

In Nederland zijn veel zaken goed geregeld voor de burger. Zo heeft (bijna) iedereen een dak boven zijn hoofd en heeft iedereen recht op een inkomen. Ook mensen die geen werk hebben, worden niet meteen aan hun lot overgelaten. Het is dan wel zo dat een bijstandsuitkering geen vetpot is, maar het is in ieder geval iets om van te kunnen leven. Ook is iedereen verzekerd van een zorgverzekering en daarmee van de noodzakelijke zorg.

Overregulering

Een gevolg is echter wel dat er veel regelingen zijn ontstaan, die niet allemaal optimaal werken. Heb je een laag inkomen, vind dan maar eens de weg door alle mogelijke toeslagen. En heb je een eigen huis, dan heb je te maken met allerlei regels met betrekking tot de hypotheekrenteaftrek. Wanneer mag je hoeveel aftrekken en wat mag je niet aftrekken en waarom niet? Sommige regelingen blijken zelfs in het nadeel van zowel burger als overheid te zijn.

De politiek kan de misvattingen uit de weg ruimen

Kortetermijndenken

Politici willen dat zoveel mogelijk kiezers op ze stemmen. Daarom zullen ze impopulaire maatregelen zoveel mogelijk proberen te vermijden. Soms is dat echter op de lange termijn juist niet in het belang van de bevolking. Zo zorgen zowel het nivelleren van inkomens als het minimumloon voor een grotere werkloosheid. Ook de hypotheekrenteaftrek is een onderwerp waar politici liever niet hun vingers aan branden. Terwijl dit juist ook een onderwerp is waar een goed lange-termijnplan noodzakelijk is.

Visie

Zo zijn er nog veel meer onderwerpen te bedenken die vragen om een goede visie op de lange termijn in plaats van populaire maatregelen op korte termijn. Denk hierbij aan de AOW en de stijgende levensverwachting. Ook de tweede pijler van de pensioenopbouw (het deel van het pensioen dat werknemers via hun werkgever opbouwen) is een regeling die een kritische beoordeling goed kan gebruiken.

Veranderingen kosten tijd en zijn op korte termijn niet altijd even leuk. Als echter de juiste beslissingen genomen worden, kunnen we er met zijn allen nog flink op vooruit gaan.

Lees meer hierover in deze artikelen:

 • De AOW: een alternatieve oplossing
  De AOW is al jaren een heet hangijzer. Het is bekend dat de AOW in de huidige vorm onbetaalbaar wordt, maar de meeste politici willen niet degene zijn die er wat aan doet. Inmiddels is de eerste stap gezet op weg naar een meer houdbare situatie. De AOW-leeftijd gaat langzaam omhoog. De vraag is echter ...
  Lees verder
 • Het aanvullend pensioen: een zaak voor de werkgever?
  Bijna iedereen in Nederland die bij een bedrijf werkt, bouwt via zijn werkgever pensioen op. Op zich is dat een goede zaak. Veel mensen leven nog lang na hun pensionering en hebben dan een fatsoenlijk inkomen nodig. Veranderen van baan levert door dit systeem echter vaak een versnipperd pensioen en een pensioengat op. De vraag ...
  Lees verder
 • Het Algemeen Pensioenfonds (APF)
  Op 1 januari 2016 is de Pensioenwet gewijzigd zodat het mogelijk wordt een Algemeen Pensioenfonds (APF) op te richten. Voor deze datum waren er al verschillende soorten pensioenfondsen, de Premiepensioeninstelling en verzekeringsmaatschappijen die pensioen verzekeren. Met het Algemeen Pensioenfonds komt er een extra mogelijkheid bij voor bedrijven om hun pensioen op de voor hen meest ...
  Lees verder
 • Het Chileense pensioenstelsel: een voorbeeld voor Nederland?
  Nederland staat bekend om zijn goede pensioenvoorzieningen. Toch horen we regelmatig in het nieuws dat ons pensioenstelsel niet houdbaar is. De levensverwachting stijgt, de rente daalt, verzekeraars moeten aan strengere eisen voldoen. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die ervoor zorgen dat ons pensioenstelsel steeds minder betaalbaar wordt. Als gevolg daarvan hebben we steeds minder zekerheid over ...
  Lees verder
 • Het minimumloon: een alternatieve oplossing
  Het minimumloon is een garantie dat werknemers voldoende betaald krijgen voor hun werkzaamheden. Het kan echter ook een belemmering zijn voor werkgevers om iemand aan te nemen. Het kan geen kwaad eens goed na te denken of het minimumloon wel in de huidige vorm moet blijven bestaan, of dat een alternatieve oplossing in de vorm ...
  Lees verder
 • No claim garantie bij minder verzekeraars
  Hoe langer je schadevrij rijdt, hoe goedkoper je autoverzekering wordt. Je bouwt steeds meer schadevrije jaren op en daarmee no claim korting. Als je een aanrijding hebt, gaat je aantal schadevrije jaren achteruit en moet je meer premie gaan betalen. Om deze achteruitgang te voorkomen, kon je bij je autoverzekering een bonusbeschermer afsluiten. Steeds meer ...
  Lees verder
 • Stichting Jarige Job: arm maar toch een verjaardag
  In Nederland leeft een groeiend aantal mensen van een inkomen dat maar net genoeg of zelfs te weinig is om rond te komen. Veel van deze gezinnen hebben kinderen. Doordat er zo weinig geld is, kunnen deze kinderen hun verjaardag niet vieren. De kinderen kunnen echter meestal niets aan de situatie doen, ze worden door ...
  Lees verder
 • Waarom de hypotheekrenteaftrek afgeschaft moet worden
  Al jaren wordt er gepraat over het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Wat ooit begon als onderdeel van een maatregel om belasting te heffen op basis van het inkomen, is nu een last waar moeilijk vanaf te komen is. Het kost de overheid miljarden en de onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen zorgt voor onrust op de ...
  Lees verder
 • Waarom nivelleren geen feest is
  Sommige politici proberen stemmen te winnen door te zeggen dat ze de inkomens in Nederland verder willen nivelleren. Mensen met een hoger inkomen zullen dan bijvoorbeeld meer belasting en zorgpremie moeten betalen. Voor mensen met een laag inkomen kan dit als muziek in de oren klinken. Laat die veelverdieners maar wat meer bijdragen aan de ...
  Lees verder