Consuminderen

Consuminderen, staycation, afval, recycling

We zijn afhankelijk van de planeet waarop we leven. We ademen de lucht, we eten van de bodem. Maar we zijn met steeds meer en vragen steeds meer van de aarde. Daarom moeten we goed voor haar zorgen. We kunnen er zelf veel aan doen om de aarde niet onnodig te belasten. Dit kunnen we doen door te consuminderen en dat kan volgens de drie r’en: Reduce, Reuse en Recycle, ofwel in het Nederlands: verminderen, hergebruiken en terugwinnen.

Voetafdrukken

Ecologische voetafdruk

Met behulp van verschillende ‘voetafdrukken’ kan duidelijk gemaakt worden in hoeverre wij de natuurlijke hulpbronnen van de aarde belasten. De meest gebruikte is de ecologische voetafdruk. Deze voetafdruk meet de hoeveelheid land die één persoon nodig heeft voor zijn consumptie. Deze hoeveelheid blijkt gemiddeld groter te zijn dan wat gemiddeld per persoon beschikbaar is. Per mens is er 1,8 gha (global hectare) beschikbaar, terwijl we wereldwijd per persoon 2,7 gha gebruiken.

Watervoetafdruk

Een tweede voetafdruk is de watervoetafdruk. Deze voetafdruk kijkt naar de hoeveelheid water die een persoon verbruikt. Het gaat hierbij niet alleen om drinkwater en water om te koken en te douchen, maar ook om water dat bedrijven gebruiken voor de productie van goederen en voedsel. Het grootste deel van deze voetafdruk wordt veroorzaakt door watergebruik in de landbouw. Wereldwijd is de watervoetafdruk 1.243 m3.

CO2-voetafdruk

Een derde voetafdruk is de CO2-voetafdruk. Deze voetafdruk meet de hoeveelheid CO2 die de productie van de goederen en het voedsel dat wij consumeren, uitstoot. De CO2-uitstoot draagt bij aan de opwarming van de aarde. De gemiddelde CO2-voetafdruk van een Nederlander is 12 tot 13 ton.

Consuminderen

Minder verbruiken

Dit kan niet veel langer goed gaan. Daarom is het belangrijk dat we onze consumptie verminderen en zuiniger omgaan met de middelen die we hebben. Consuminderen is de term die hiervoor bedacht is. Dit kan op verschillende manieren. Om te beginnen kun je ‘minder consumeren’ letterlijk nemen en daadwerkelijk minder spullen aanschaffen. Minder spullen kopen betekent minder productie en daardoor minder gebruik van energie en grondstoffen. Als we minder water en energie gebruiken, zorgt dat ervoor dat er meer overblijft voor toekomstige generaties.

Hergebruik

Een tweede manier van consuminderen is het hergebruiken van spullen. Dit kan door anderen gebruik te laten maken van spullen die niet meer nodig zijn, maar ook door kapotte zaken te repareren in plaats van weg te gooien. Als spullen niet meer geschikt zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk gemaakt zijn, kunnen we ze soms nog wel voor andere doeleinden gebruiken.

Recycling

Een derde methode is om uit afval zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen. Dit heet recycling. In Nederland doen we dit volop met onder andere papier, glas en plastic. Zelfs restafval wordt niet domweg ergens gestort. Hier wordt eerst nog geprobeerd zoveel mogelijk bruikbare stoffen, zoals metalen, eruit te halen.

Meer lezen? Dat kan in onderstaande artikelen.

 • Consuminderen door hergebruik
  Als je iets nodig hebt, is het heel gemakkelijk naar een winkel te gaan en het te kopen. Of je surft even op internet en de volgende dag wordt het thuisbezorgd. Onze consumptie kan echter niet onbeperkt doorgroeien. De hoeveelheid grondstoffen die we tot onze beschikking hebben, is eindig. Daarom is het goed om te ...
  Lees verder
 • Consuminderen in het dagelijks leven
  Hoe meer mensen er bij komen, hoe meer we verbruiken. Ook op individueel niveau willen we steeds meer: te veel eten, de nieuwste gadgets en vooral: dat wat de buurman ook heeft. Maar heb je dat allemaal wel echt nodig? Het is helemaal niet zo moeilijk om minder te consumeren, ofwel te consuminderen, als je ...
  Lees verder
 • Huishoudelijk afval: de ontwikkeling in de tijd
  Als we zo prettig mogelijk op onze planeet willen blijven leven, zullen we moeten zorgen dat we niet te veel restafval produceren. Dat kunnen we doen door zo weinig mogelijk huishoudelijk afval te produceren of door het afval dat we maken, opnieuw te gebruiken. Afval gescheiden inzamelen is een goede manier om het zo efficiënt ...
  Lees verder
 • Recycling: het terugwinnen van kostbare grondstoffen
  Een beter milieu begint bij jezelf. Je kunt er zelf veel aan doen om zo weinig mogelijk overbodig afval te veroorzaken. Als iets kapot gaat, kun je het eerst proberen te repareren voor je het weggooit. En als je iets gewoon zat bent, kun je er een ander blij mee maken via Marktplaats of de ...
  Lees verder
 • Staycation of nearcation: vakantie dichtbij huis
  Veel mensen zien vakantie als een eerste levensbehoefte. Zelfs mensen die maar nauwelijks rond kunnen komen, vinden dat ze recht hebben op een verblijf buitenshuis. Als je zegt dat je vrijwillig niet op vakantie gaat, word je soms raar aangekeken. Toch is het helemaal niet zo vreemd om thuis te blijven. Een zogenaamde staycation kan ...
  Lees verder

Bronnen:
http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/thema_s/voetafdruk/wat_is_ecologische_voetafdruk__/