Psychologie

psychologie

Het woord psychologie is samengesteld uit het Griekse ‘psyche’ en ‘logos’, wat respectievelijk geest en rede of spraak betekent. De psychologie is dus de wetenschap van de geest. Deze wetenschap houdt zich bezig met het gedrag van mensen. Psychologen onderzoeken wat mensen drijft en hoe ze beïnvloed kunnen worden in hun gedrag.

Ontstaan

De psychologie is ontstaan nadat ontwikkelingen in de filosofie ervoor hebben gezorgd dat de wereld er klaar voor was. Onder andere Copernicus, die beweerde dat de aarde rond de zon draait en niet andersom, en de evolutietheorie van Charles Darwin maakten de psychologie mogelijk. Er is in de loop der jaren een aantal stromingen ontstaan, waarvan aanvankelijk het behaviorisme kwam bovendrijven als stroming die de meest bruikbare onderzoeksresultaten opleverde. In de moderne psychologie heeft de cognitieve psychologie deze positie overgenomen. In deze tak van de psychologische wetenschap kijken de wetenschappers naar informatieverwerking in de hersenen.

Aandachtsgebieden binnen de psychologie

Aandachtsgebieden

Psychologen houden zich onder andere bezig met gedrag, bewustzijn, leren, intelligentie en de ontwikkeling in de loop van het leven. Dit is nog maar een kleine greep uit de vele onderwerpen waar psychologen zich mee bezig houden. Doordat er zoveel gebieden zijn waar ze zich mee bezig houden, zijn er ook vele soorten psychologen. Zo zijn er onder andere cognitief psychologen, ontwikkelingspsychologen en klinische psychologen. Sommige psychologen houden zich bezig met de hersenen en hoe die het gedrag bepalen, anderen kijken meer naar de ontwikkeling van mensen in de loop van hun leven.

Werkgebieden

Psychologen tref je aan op veel verschillende werkgebieden. Zo werken ze, afhankelijk van hun specialisatie, als wetenschappelijk onderzoeker, toegepast onderzoeker, hulpverlener of in een ziekenhuis. Ook op scholen en bij sportclubs zijn ze te vinden. Met de keuze voor een bepaalde richting tijdens de studie legt de aankomende psycholoog zich nog niet vast op een bepaald beroep. Hij of zij volgt een wetenschappelijke opleiding en is daarmee breed inzetbaar.

Onderzoek

Psychologisch onderzoek kan op verschillende manieren gedaan worden. In sommige gevallen is de te onderzoeken aandoening zeldzaam en is er maar één geval beschikbaar om te bestuderen. In andere situaties wordt een vragenlijst voorgelegd aan grote groepen mensen. Psychologen proberen op basis van de bevindingen van het onderzoek conclusies te trekken over een grotere groep mensen, bijvoorbeeld de hele Nederlandse bevolking.

Lees meer hierover in deze artikelen:

 • De OSLORO-methode: verbeter je geheugen
  Als je studeert, moet je soms grote stukken tekst verwerken. Niet alleen moet je het lezen, maar je moet het ook begrijpen en onthouden waar de tekst over gaat. Zeker als je al een tijdje niet meer gestudeerd hebt, kan het soms lastig zijn veel tekst te leren. Je wilt dan graag je geheugen verbeteren. ...
  Lees verder
 • Diepte zien: waarnemen van afstand
  Waarnemen kunnen we op verschillende manieren. We horen met onze oren, ruiken met onze neus, voelen met de huid en proeven met onze mond. Onze ogen gebruiken we om de wereld om ons heen te zien. Signalen die de ogen opvangen, worden door de hersenen verder verwerkt tot beelden die we kunnen interpreteren en begrijpen. ...
  Lees verder
 • Gewaarwording: wat ervaren onze zintuigen?
  Bij gewaarwording wordt al gauw gedacht aan waarneming. Dit is echter niet hetzelfde. Gewaarwording is het ervaren van een bepaalde prikkel. Deze prikkel komt binnen via de ogen, oren, neus, mond of de huid en gaat vervolgens naar de hersenen. Daar wordt de prikkel omgezet in bijvoorbeeld beeld of geluid. Pas op het moment dat ...
  Lees verder
 • Het ontstaan van de psychologie
  Psychologie is de wetenschap die probeert het menselijk gedrag te begrijpen. Door de eeuwen heen hebben onderzoekers heel verschillend gedacht over waarom mensen doen wat ze doen. De basis voor de moderne psychologie is gelegd in de ontwikkelingen in de filosofie in de periode tot het einde van de 19e eeuw. Daarna begon de psychologie ...
  Lees verder
 • Methoden van onderzoek in de psychologie
  Wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan om kennis over bepaalde onderwerpen te vergroten. Ook in de psychologie wordt volop onderzoek gedaan. Een onderzoeker bedenkt een theorie en wil toetsen of deze juist is. Om te beginnen doet hij een literatuurstudie. Zo kan hij bekijken wat voor onderzoek er al is gedaan met betrekking tot de onderzoeksvraag. Vervolgens ...
  Lees verder
 • Selectieve aandacht: waar gaat onze aandacht heen
  Aandacht is een interessant onderzoeksgebied binnen de psychologie. Iedereen maakt wel eens mee dat er vlak bij iets gebeurt terwijl we dat niet opmerken. Onze aandacht wordt dan volledig door iets anders in beslag genomen. We kunnen nu eenmaal niet aan alle prikkels om ons heen aandacht geven. Deze selectieve aandacht is nuttig omdat het ...
  Lees verder
 • Van gewaarwording tot waarneming
  Waarneming moet niet verward worden met gewaarwording. Waar het bij gewaarwording gaat om het ervaren van een prikkel, gaat het bij waarnemen om het interpreteren van die ervaringen. Iets gewaarworden gebeurt door de zintuigen, die hun informatie naar de hersenen sturen. De hersenen maken vervolgens van de gewaarwording een waarneming. Soms nemen we iets anders ...
  Lees verder
 • Welke soorten psychologen zijn er?
  Het werkveld van een psycholoog is erg gevarieerd. Daarom zijn er vele specialisaties in de psychologie. Voor elk psychologisch probleem is er wel een specialist te vinden die er verstand van heeft. Overigens is het niet zo dat iemand die een bepaalde specialisatie heeft gekozen, vastzit aan een vastgelegd aantal beroepen. De opleiding tot psycholoog ...
  Lees verder
Bron: Brysbaert, M. (2006) Psychologie, Gent: Academia Press