De opleiding tot actuaris aan de UvA

Het beroep van actuaris is een veelzijdig beroep. Er zijn dan ook actuarissen met vele verschillende achtergronden. Vaak hebben ze een opleiding als econometrie of wiskunde achter de rug voordat ze als actuaris aan de slag gaan. Sommige doen dan alsnog een actuariële opleiding, andere doen alle kennis in de praktijk op. Als je er al direct na de middelbare school voor kiest om actuaris te worden, zijn er verschillende routes. Eén van de grotere en bekendere is de opleiding aan de Universiteit van Amsterdam. Deze opleiding bestaat uit een aantal fases. Als je die allemaal doorlopen hebt, en je voldoet aan de overige voorwaarden, dan kun je lid worden van het Actuarieel Genootschap.

Vooropleiding

Om aan de opleiding tot actuaris aan de UvA te kunnen beginnen, moet je een VWO-diploma met wiskunde B hebben. Heb je alleen wiskunde A of C, dan is het mogelijk in de zomer voorafgaand aan de start van de studie een cursus te volgen om alsnog aan de toelatingseis te voldoen. Je moet dan wel slagen voor het examen aan het einde van de cursus.

De bachelor Actuariële wetenschappen

De opleiding tot actuaris begint met de bachelor opleiding Actuariële wetenschappen. Deze opleiding wordt gegeven binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Het is een drie jaar durende voltijds opleiding. In deze drie jaar word je klaargestoomd om je in de volgende fase te gaan specialiseren.

De propedeuse

In het eerste jaar, de propedeuse, krijg je algemene vakken. Dit zorgt voor een goede basis in de vakken wiskunde, economie en statistiek. Daarnaast maak je kennis met de vakken actuariaat, econometrie en operationeel onderzoek. Aan het einde van het eerste jaar heb je dus een goed beeld van wat de opleiding inhoudt. Er geldt binnen de faculteit een bindend studieadvies. Dit betekent dat je in het eerste jaar 42 van de 60 te behalen studiepunten behaald moet hebben om door te mogen gaan. Daarbij geldt als extra eis dat het vak Wiskunde 1 behaald moet zijn.

Het tweede en derde jaar

In het tweede en derde jaar wordt de basiskennis uit de propedeuse verder uitgediept. Naast een verdere verdieping van de kennis van het basisactuariaat en de statistiek, maak je kennis met beleggings- en portefeuilletheorie en pensioenactuariaat.

Tot en met het tweede jaar is deze bachelor gelijk aan die voor de studie Econometrie en Operationeel Onderzoek. Daarom kun je na twee jaar besluiten alsnog voor die richting te kiezen. Aan het einde van de opleiding moet je een scriptie schrijven. Tijdens deze afstudeerperiode krijg je ook training in mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

De master Actuarial Science and Mathematical Finance

Na afronding van de bachelor kun je starten met de master Actuarial Science and Mathematical Finance. Deze opleiding kan zowel in voltijd als in deeltijd gevolgd worden. Voltijds duurt de opleiding een jaar, in deeltijd twee jaar. Voordeel van deeltijd is dat je vast kunt gaan werken, zodat je praktijkervaring opdoet. Werkgevers betalen vaak de opleiding en stellen ook vaak tijd beschikbaar om colleges te volgen en te studeren. De opleiding is grotendeels in het Engels.

Tijdens de opleiding worden vakken gegeven op het gebied van schadeactuariaat, pensioenactuariaat, financiële wiskunde, beleggingen en risicomanagement. Zes vakken zijn verplicht, drie vakken kun je vrij kiezen. Om na het afstuderen te mogen beginnen aan de post-master beroepsopleiding APC, moeten er wel specifieke vakken in je vakkenpakket zitten, namelijk:

  • Caput Actuarial Science
  • Caput Financing of Pensions
  • Verzekerings- en Pensioenrecht
  • Pensioenactuariaat

De opleiding wordt afgerond met het schrijven van een scriptie. Hierbij stel je een onderzoeksvraag vast, waarna je op zoek gaat naar theorie over de vraag. Vervolgens voer je een onderzoek uit om te proberen de onderzoeksvraag te beantwoorden. De scriptie moet je in het Engels schrijven en levert 15 studiepunten op.

De Actuarial Practice Cycle (APC)

Het master-diploma Actuarial Science and Mathematical Finance geeft toegang tot de Actuarial Practice Cycle. Deze opleiding wordt gegeven door de Amsterdam Business School. Het is een deeltijdopleiding die een jaar duurt. Door het hoge collegegeld (€ 12.000 in 2015) is het aan te raden eerst een werkgever te zoeken die wil bijdragen aan de opleiding.

De APC bestaat uit zes modules waarin dieper ingegaan wordt op de dagelijkse praktijk van de actuaris. Ook is er aandacht voor de zogenaamde soft skills, zoals samenwerken en leidinggeven. Tijdens elke module werk je in groepjes cases uit. Bij de meeste modules is er geen tentamen als afsluiting.

Actuaris AG worden

Als je de APC met succes doorlopen hebt, heb je alleen nog voldoende werkervaring nodig om je te kunnen aanmelden als lid van het Actuarieel Genootschap. Dan mag je jezelf Actuaris AG (AAG) noemen. Afhankelijk van het aantal uren per week dat je werkt, heb je minimaal twee jaar werkervaring nodig. Als je na de master gaat werken en niet meteen aan de APC begint, dan zijn die twee jaar al snel voorbij.

Ben je eenmaal lid, dan zal je je kennis op peil moeten houden. Als Actuaris AG ben je verplicht aan permanente educatie te doen. Vaak organiseren werkgevers zelf bijeenkomsten of cursussen waar PE-punten te verdienen zijn. Verder kun je terecht bij het Actuarieel Instituut of bij de UvA.