Wat is een actuaris?

Het beroep van actuaris is het beroep dat het minst begrepen wordt door ouders. Dat concludeert LinkedIn na een online onderzoek. Veel meer dan ‘verzekeringswiskundige’ kunnen de meeste mensen er niet van maken. Als ze al weten in welke hoek ze het moeten zoeken. Als de ouders het al niet begrijpen, zullen ze hun kinderen ook niet snel op het idee brengen actuaris te worden. Omdat de actuaris een steeds grotere rol speelt in de pensioen- en verzekeringswereld, is het hoog tijd dat hier verandering in wordt gebracht.

De actuaris in het kort

Bij het woord actuaris wordt vaak als eerste gedacht aan een verzekeringswiskundige. Dit woord dekt de lading gedeeltelijk. Er zijn inderdaad veel actuarissen die bij verzekeringsmaatschappijen werken en zij hebben vrijwel altijd een wiskundige achtergrond. Die achtergrond gebruiken zij om financiële risico’s in te schatten en af te dekken. Verzekeringswiskunde is dus zeker een onderdeel van het werk, maar er komt meer bij kijken. De actuaris is een echte financieel deskundige in de pensioen- en verzekeringswereld.

Geschiedenis van het actuariaat

Johan de Witt wordt gezien als de eerste actuaris. Hij was in de 17e eeuw actief in de politiek en als wiskundige. Hij was één van de eerste mensen die met behulp van kansrekening de waarde van een lijfrente (een periodieke uitkering zolang iemand leeft) probeerde te bepalen. De Witt maakte daarbij gebruik van de levensverwachting van mensen en hij hield rekening met de opgebouwde rente. Als je over twintig jaar een bepaald bedrag nodig hebt, kun je nu immers een lager bedrag opzij zetten. Door de uitgekeerde rente groeit het bedrag vanzelf naar de benodigde hoeveelheid toe. Verder zag hij in dat van de duizend mensen die nu leven, er over twintig jaar een aantal overleden zullen zijn. Het totale beschikbare bedrag voor de lijfrente kan dan over een kleinere groep verdeeld worden, waardoor een kleiner startbedrag nodig is voor dezelfde uitkering per overlevende.

Werkzaamheden van actuarissen

Financiële risico’s inschatten

De belangrijkste bezigheid van een actuaris is het inschatten van financiële risico’s. Een voorbeeld van een verzekering waar een actuaris nuttig werk kan doen, is de brandverzekering. Stel je voor dat je huis afbrandt. Waarschijnlijk heb je niet genoeg geld op de bank om een nieuw huis te bouwen. De kans dat je huis afbrandt is echter niet zo groot. Als je een verzekering afsluit, deel je het risico met meerdere mensen. Iedereen stopt een bedrag in een potje en degene die de pech heeft dat een brand hem treft, krijgt de inhoud van het potje. De actuaris bepaalt hoe groot de kans is op het afbranden van een huis, welk bedrag er dan uitgekeerd moet worden en hoeveel premie de verzekerden daarvoor moeten bijdragen.

Pensioenpremies

Verder houden actuarissen zich bezig met het berekenen van de premie die je moet betalen voor je pensioen. Ze kijken daarbij naar de rentestand en houden rekening met de levensverwachting, net zoals Johan de Witt al deed. Hoe langer mensen gemiddeld leven, hoe langer ze van hun pensioen kunnen genieten. Daardoor is er een groter bedrag nodig en dus zal er ofwel meer premie betaald moeten worden, ofwel een hoger rendement gemaakt moeten worden op de ingelegde premies. Actuarissen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij doen dit zowel voor collectieve pensioenen, zoals pensioenfondsen, als voor individuele regelingen. Individuele regelingen zijn bijvoorbeeld lijfrenteverzekeringen die je voor jezelf of je nabestaanden afsluit, dus niet via je werkgever.

Werkgevers

Verzekeraars en pensioenfondsen

Veel actuarissen werken bij verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Daar zijn ze werkzaam in veel verschillende functies. Zo zijn er actuarissen die zich bezighouden met het vaststellen van tarieven. Andere analyseren de schades die zich hebben voorgedaan en bepalen of er voldoende voor gereserveerd is. De verzekeraar moet natuurlijk voldoende geld opzij leggen om alle uitkeringen te kunnen betalen. Een derde groep houdt zich op een hoger niveau bezig met risicomanagement. Zij onderzoeken allerlei soorten risico’s, de kans dat deze gebeurtenissen zich voordoen en de financiële gevolgen daarvan.

Detachering en advisering

Vooral de grotere verzekeraars, zoals Achmea, Delta Lloyd en Aegon, hebben actuarissen in dienst. Kleinere verzekeraars huren ook vaak actuarissen in die als zelfstandige werken en voor verschillende bedrijven opdrachten uitvoeren. Verder vind je ook actuarissen bij adviesbureaus. In die functie adviseren ze verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen of worden ze ingehuurd door de kleinere verzekeraars. Ook grotere verzekeraars die tijdelijk extra mankracht nodig hebben, huren zelfstandigen in of mensen van adviesbureaus.

Waar vind je de actuaris nog meer

Ook in de automatisering werken actuarissen. Daar houden ze zich onder andere bezig met het ontwikkelen van actuariële software. Ten slotte werken er actuarissen bij banken en ook bij De Nederlandsche Bank. Eigenlijk overal waar financiële risico’s een rol spelen, kun je actuarissen tegenkomen.


Bronnen:
www.ag-ai.nl

Alle artikelen in deze categorie: