Hoe word je actuaris?

Het beroep van actuaris is een beroep dat niet vaak gekozen wordt direct na het behalen van een diploma van de middelbare school. Veel vaker doen mensen eerst een opleiding in een andere richting en daarna doen ze een aantal jaren werkervaring op. Het is wel mogelijk direct na de middelbare school aan een opleiding tot actuaris te beginnen, maar ook later is het goed mogelijk alsnog actuaris te worden.

Waarom zou je actuaris willen worden?

Het weekblad Elsevier heeft in 2013 voor het vierde achtereenvolgende jaar het beroep van actuaris uitgeroepen tot het beste beroep. Het relatief hoge salaris en de aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn hier verantwoordelijk voor. Daarnaast is ook de algemene tevredenheid van de actuaris met zijn baan groot. Verder is de kans groot dat de actuaris het aantal uren kan werken dat hij wil: werken in deeltijd is vaak mogelijk. Ten slotte krijgt een actuaris vaak een vast contract.

Hoewel de arbeidsvoorwaarden van de actuaris in het algemeen niet slecht zijn, is dat natuurlijk geen reden om voor dit beroep te kiezen. Er is een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen nodig omdat de studie lang duurt en vaak grotendeels naast een fulltime baan gedaan wordt. Daarnaast is interesse in wiskundige problemen ook noodzakelijk. Als je je hier niet door laat afschrikken, is het actuariaat een prima werkgebied.

Het Actuarieel Instituut

Het Actuarieel Instituut verzorgt opleidingen die leiden tot het diploma van actuaris. Als je het hele traject hebt afgerond en je hebt voldoende relevante werkervaring opgedaan, dan kun je lid worden van de beroepsvereniging van actuarissen, het Actuarieel Genootschap. Vervolgens mag je jezelf AAG (Actuaris AG) noemen. Je kunt aan een opleiding beginnen als je net van de middelbare school komt, maar ook als je al een universitaire opleiding hebt gevolgd. Met de juiste vooropleiding hoef je niet bij het begin te beginnen, maar kun je later in de opleiding instromen.

De propedeutische fase

Als je na het behalen van je HAVO- of VWO-diploma al weet dat je actuaris wilt worden, kun je starten aan het traject bij het Actuarieel Instituut. Deze opleiding bestaat uit meerdere fases. De eerste fase, ook wel de propedeutische fase genoemd, is de opleiding Actuarieel Rekenaar. In anderhalf jaar tijd leer je de basis van de actuariële berekeningen op het gebied van schade-, levens- en pensioenverzekeringen. Deze opleiding bestaat uit tien modules die behalve via klassikaal onderwijs ook deels door middel van zelfstudie zijn te doen.

De postpropedeutische fase

Na afronding van de eerste fase kun je doorstromen naar de opleiding Actuarieel Analist, dit is de postpropedeutische fase. Hier wordt de kennis verder uitgediept. Daarnaast is er ook aandacht besteed voor het opdoen van praktijkkennis en het ontwikkelen van competenties zoals communicatieve vaardigheden. Dit deel van de opleiding duurt 3,5 jaar. Er zijn 19 verplichte, algemene modules. Daarnaast moet de cursist praktijkervaring opdoen. Hiervoor zul je een werkgever moeten hebben waar je relevante werkzaamheden verricht. De opleiding sluit je af met een scriptie.

De opleiding tot Actuaris AG: de EMAS

Met het diploma Actuarieel Analist op zak, ben je klaar voor de opleiding tot actuaris. Deze opleiding start met de Master of Actuarial Analytics, om mensen met verschillende achtergronden op hetzelfde niveau te brengen. Er zijn zes modules, die samen een jaar duren. Het laatste deel van de opleiding is de Executive Master of Actuarial Science (EMAS). Deze masteropleiding duurt 2,5 jaar en wordt gegeven in samenwerking met Tias School for Business and Society.

De gehele opleiding wordt in deeltijd gegeven, waardoor deze goed is te combineren met een baan. Het is aan te raden deze opleiding ook daadwerkelijk naast een actuariële baan te doen omdat je op deze manier meteen praktijkervaring opdoet met wat je leert. Daarnaast betaalt de werkgever vaak de opleidingskosten. Dit is belangrijk omdat het EMAS-gedeelte alleen al € 26.500 kost. De gehele opleiding duurt 7,5 tot 9,5 jaar.

De universitaire opleiding tot actuaris

Als je al een universitaire opleiding hebt gedaan, of als je voor het eerst gaat studeren, kun je ook meteen kiezen voor een opleiding Actuariële Wetenschappen. Dit kan in verschillende plaatsen. Deze opleidingen zijn niet allemaal precies hetzelfde, waardoor ook de aansluitende opleiding tot actuaris verschilt. Als je de volledige opleiding hebt afgerond en je hebt voldoende werkervaring, dan kun je ook via deze route lid worden van het Actuarieel Genootschap en mag je de titel AAG (Actuaris AG) voeren.

Universiteit van Amsterdam

Na de bachelor Actuariële Wetenschappen of de master Actuarial Sciences & Mathematical Finance kun je aan het Actuarieel Instituut verder leren. Daar kan gestart worden met de Master of Actuarial Analytics. Daarna kun je de EMAS volgen. Daarnaast is het ook mogelijk de gehele opleiding af te ronden in Amsterdam. Na de bachelor zal eerst de master Actuarial Sciences & Mathematical Finance gevolgd moeten worden. Na deze masteropleiding kun je meteen doorstromen naar de Actuarial Practice Cycle (APC) bij de Amsterdam Business School. Dit is een eenjarige beroepsopleiding die vergelijkbaar is met de EMAS van het Actuarieel Instituut. De kosten zijn echter wat lager: € 12.000 in 2015.

Ook als je een andere relevante masteropleiding hebt, zoals wiskunde of econometrie, kun je aan de UvA terecht. Je moet dan eerst een premaster volgen. Afhankelijk van het aantal vrijstellingen kan deze fase tot 1,5 jaar duren. Hierna volgt de IMAS (Intensieve Master). Deze opleiding duurt twee jaar en bestaat uit vakken uit de master Actuarial Sciences & Mathematical Finance en het schrijven van een scriptie. Daarna volgt de APC. De totale opleiding duurt 1 tot 4,5 jaar, afhankelijk van het instroommoment.

Universiteit van Tilburg

De Universiteit van Tilburg biedt de masteropleiding Quantitative Finance and Actuarial Science aan. Als binnen deze opleiding de juiste vakken zijn gevolgd, hoeven aan het Actuarieel Instituut geen of slechts een beperkt aantal aanvullende modules gevolgd te worden. Daarna is doorstromen naar de EMAS al mogelijk. Na de bachelor Econometrics and Operations Research zijn iets meer schakelvakken nodig, maar kan ook vrij snel doorgestroomd worden. Na een afgeronde opleiding in Tilburg kost de opleiding tot actuaris nog maximaal 3 jaar.

Universiteit van Maastricht

De Universiteit van Maastricht kent de master Econometrics and Operations Research, track Actuarial Sciences. Na deze opleiding is bij het Actuarieel Instituut alleen de eerste, inleidende module van het schakeltraject verplicht. Daarna kan direct doorgestroomd worden naar de EMAS. Daar ben je dan nog 2,5 jaar bezig.

Overige universiteiten

De Universiteit van Groningen kent ook een masteropleiding met een specialisatie in de Actuariële Wetenschappen. Net als bij de opleidingen Wiskunde, Natuurkunde, Informatica en Econometrie van de verschillende universiteiten wordt hier per student bekeken welke vakken hij heeft gevolgd en of daar eventueel vrijstellingen in het schakelprogramma uit volgen. De opleiding kost via deze weg maximaal 2 jaar voor het schakeltraject en 2,5 jaar voor de EMAS, dus totaal maximaal 4,5 jaar.

Geen specifieke opleiding

Actuarissen die zich bezighouden met schadeverzekeringen, hebben niet altijd een specifieke actuariële opleiding. Zij hebben vaak een wiskundige of econometrische achtergrond. Deze opleidingen zorgen al voor veel van de benodigde kennis. De rest leren zij dan in de praktijk van ervaren collega’s. Tenslotte is een opleiding alleen geen garantie om je werk goed te kunnen doen, ook werkervaring is belangrijk.

Hoe blijf je actuaris AG?

Als je eenmaal bent afgestudeerd en je hebt aangemeld als lid van het Actuarieel Genootschap, dan ben je nog niet klaar. Je zult op de hoogte moeten blijven van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied en steeds moeten blijven leren. Om je titel te behouden zal je aan Permanente Educatie (PE) moeten gaan doen. Dit betekent dat je per periode van drie jaar steeds 60 PE-punten moet behalen, waarbij een punt staat voor één uur educatie.


Alle artikelen in deze categorie:


Bronnen:
www.ag-ai.nl
http://www.consultancy.nl/nieuws/4473/actuaris-en-ict-consultant-in-beste-banen-2012-van-elsevier