Hoekwoningen: de ontwikkelingen

Een hoekwoning is volgens het Kadaster de laatste rijtjeswoning van een rijtje. Van alle verkochte woningen is gemiddeld 13% een hoekwoning. Daarmee staan hoekwoningen op de tweede plaats van meest verkochte eengezinswoningen, op ruime afstand van de tussenwoning (33% van de verkopen).

Hoekwoningen zijn gemiddeld iets duurder dan de goedkoopste eengezinswoning, de tussenwoning. Omdat er veel verschil is in de gemiddelde verkoopprijs en het aantal verkochte woningen, is het beter te kijken naar de ontwikkelingen van de huizenprijzen voor alleen de hoekwoningen.

Ontwikkelingen op de woningmarkt: hoekwoningen

Woningen zijn op verschillende manieren in te delen. Het Kadaster en het CBS gebruiken de volgende categorieën om woningen te groeperen:

  • Tussenwoningen
  • Hoekwoningen
  • Twee-onder-een-kapwoningen
  • Vrijstaande woningen
  • Appartementen

De eerste vier genoemde woningtypen heten samen de eengezinswoningen. De indeling van de eengezinswoningen in vier subgroepen is vrij grof. Per groep kunnen er nog allerlei verschillen tussen de woningen zijn, zoals grootte en bouwperiode.

Hoekwoningen zijn woningen die grenzen aan een aanliggende woning. Deze woning ligt aan het begin of aan het einde van een rij woningen. Als er maar twee woningen aan elkaar zitten, is er geen sprake van een rij woningen en is het geen hoekwoning maar een twee-onder-een-kapwoning. In tegenstelling tot een tussenwoning kan een hoekwoning grond naast de woning hebben.

Ontwikkeling aantal verkochte hoekwoningen

hoekwoningen aantal
Bron: CBS Statline

Hoekwoningen maken ruim 13% van de totale verkopen van woningen uit. Dit aandeel verandert echter met het totale aantal verkopen: hoe kleiner het aantal verkochte woningen, hoe groter het aandeel hoekwoningen is. Een hoekwoning kan gezien worden als luxe vergeleken met tussenwoningen en appartementen. Als het beter of slechter gaat met de economie en de huizenmarkt, zie je dat minder snel bij de luxere woningtypen.

De seizoenseffecten in de verkopen van hoekwoningen lijken sterk op de seizoenseffecten voor het totaal van de woningen: in het eerste kwartaal is het aantal verkopen het laagst en het hoogste aantal verkopen vindt plaats in het vierde kwartaal. De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting die per 1 juli 2012 zou eindigen, zorgt voor de hoekwoningen, net als voor alle andere typen, voor extra verkopen in het tweede kwartaal van 2012 gevolgd door een dip in het derde kwartaal van 2012.

In 2008 werden er 23.900 hoekwoningen verkocht. Een jaar later was dit door de crisis gedaald naar 17.100 hoekwoningen. Het dieptepunt kwam in 2013: toen wisselden slechts 15.200 huizen van dit type van eigenaar. Dat is zo’n 63% van wat er in 2008 werd verkocht. Daarmee is de daling in de verkopen van hoekwoningen lager dan de daling van de totale verkopen: op totaalniveau was het aantal verkopen in 2013 nog maar 60% van het aantal verkopen in 2008.

In 2014 ging het al weer beter op de markt voor hoekwoningen: toen werden er 20.400 verkocht. Na een piekjaar in 2015 (31.600 verkopen), liggen de verkopen in 2019 op 29.400. Dit is dus ruim meer dan in 2008.

Ontwikkeling verkoopprijzen van hoekwoningen

Hoekwoningen prijs
Bron: CBS Statline

Hoekwoningen werden in het vierde kwartaal van 2019 voor gemiddeld 300.800 euro verkocht. In het eerste kwartaal van 2008 was dat nog gemiddeld 247.000 euro. Dat is een gemiddelde verkoopprijs die bijna 22% hoger ligt. De laagste gemiddelde verkoopprijs werd betaald in 2013, toen de gemiddelde verkoopprijs nog maar net boven de 200.000 euro uitkwam. De prijs heeft zich dus heel goed hersteld na de crisis.

Tussenwoningen zijn de goedkoopste woningen van de verschillende typen eengezinswoningen. Hoekwoningen zijn iets duurder. Vergeleken met het gemiddelde over alle woningen, zijn hoekwoningen net iets goedkoper. De gemiddelde verkoopprijs van een hoekwoning ligt tussen 2008 en 2019 gemiddeld 3% lager dan de gemiddelde verkoopprijs van het totaal van alle woningen. Dit percentage schommelt echter tussen 0,6% en 5,6%. In de jaren waarin de verkopen het laagst waren, ligt de gemiddelde verkoopprijs van hoekwoningen relatief hoger. Dit is in lijn met de observatie dat het aandeel verkopen van hoekwoningen in de totale verkopen ook wat hoger is als het slechter gaat met de huizenmarkt.

Relaties tussen aantal verkochte woningen en huizenprijzen

Aantal verkopen en prijsverandering

Het is de verwachting dat er een verband is tussen het aantal verkopen en de prijsverandering van woningen. Als woningen duurder worden, kunnen minder mensen de woning betalen, daalt de vraag en zal het aantal verkopen dalen. Andersom is de verwachting dat het aantal verkopen toeneemt als de prijzen dalen. Ook geldt in theorie dat als het aantal verkopen toeneemt, de prijzen zullen stijgen. Er is dan meer vraag naar de woningen.

Mensen hebben even tijd nodig om te reageren op veranderende omstandigheden, zoals het veranderen van de verkoopprijzen van woningen of het veranderende aantal verkopen. Daarom is het aannemelijk dat er een kwartaal vertraging zit in het verband tussen aantal verkopen en de verandering van de prijs van woningen.

Kijken we eerst naar de eerste relatie, het verband tussen de verandering van de gemiddelde verkoopprijs van hoekwoningen en het aantal verkopen een kwartaal later, dan blijkt er een correlatie van 0,45 te zijn. Dit is een positieve correlatie: een stijgende verkoopprijs gaat samen met een groter aantal verkopen in het volgende kwartaal. Dit is tegen de verwachting. Vermoedelijk is hier dus een extra factor in het spel: zowel huizenprijzen als aantallen verkopen reageren op dezelfde manier op veranderende omstandigheden in de economie.

De andere relatie, het verband tussen het aantal verkopen en de verandering van de prijzen een kwartaal later, is iets kleiner: dit levert een correlatie van 0,24. Het aantal verkopen heeft een kleine positieve invloed op de toekomstige verkoopprijs.

Aandeel hoekwoningen in totale verkopen

Het totaal aantal verkochte woningen en het aandeel van de hoekwoningen daarin is ook een interessant gegeven. Er is een correlatie van -0,26 tussen het totale aantal verkochte woningen en het aandeel van hoekwoningen: het aandeel van dit type neemt af als er meer woningen worden verkocht. Daalt het aantal verkochte woningen, dan neemt het aantal verkochte hoekwoningen minder sterk af. De verkoop van hoekwoningen lijkt dus stabieler te zijn dan de totale woningverkopen.


Alle artikelen in deze categorie:


Bronnen:
CBS Statline – Bestaande koopwoningen;verkoopprijzen;woningtype
Objectenhandboek_2009_inclusief_besluiten_zorg-_en_studentencomplexen.pdf (www.kadaster.nl)
https://www.vhmmakelaars.nl/woning-definities geraadpleegd op 9 augustus 2015