De OSLORO-methode: verbeter je geheugen

Als je studeert, moet je soms grote stukken tekst verwerken. Niet alleen moet je het lezen, maar je moet het ook begrijpen en onthouden waar de tekst over gaat. Zeker als je al een tijdje niet meer gestudeerd hebt, kan het soms lastig zijn veel tekst te leren. Je wilt dan graag je geheugen verbeteren. Er zijn verschillende geheugensteuntjes voor het onthouden van bepaalde gegevens. Sommige zijn vooral geschikt voor het onthouden van lijstjes, zoals bestellingen in een café. De OSLORO-methode is speciaal geschikt voor het verbeteren van je geheugen bij het bestuderen van teksten, zoals in studieboeken.

De OSLORO-methode

De OSLORO-methode helpt bij het begrijpen en beter onthouden van grote hoeveelheden tekst. De methode bestaat uit zes stappen: overzie, stel vragen, lees, overdenk, reciteer en overhoor. De eerste letters van de namen van deze stappen vormen samen het woord OSLORO. Als je deze methode voor het eerst gaat toepassen, dan lijkt het studeren alleen maar langer te duren, door alle stappen die je moet doorlopen. Op de lange termijn zal je echter meer van de leerstof onthouden.

Overzie

Als je begint met studeren, start je niet meteen met lezen. Eerst ga je proberen een overzicht te krijgen van de lesstof. Bekijk daarom eerst de inhoudsopgave. Probeer te overzien waar de complete lesstof over gaat. Concentreer je daarna op één hoofdstuk tegelijk en probeer de samenhang van dit hoofdstuk met de rest van de hoofdstukken te ontdekken.

Bekijk de verschillende onderwerpen binnen een hoofdstuk en kijk ook waar de verschillende paragrafen over gaan. Verdeel het hoofdstuk in behapbare stukjes. Deze secties moeten wel een afgerond, samenhangend geheel vormen. Op elk van de delen ga je vervolgens de volgende vier stappen toepassen.

Stel vragen

Ook in de tweede stap begin je nog niet met lezen. Je neemt nu één sectie en gaat daar vragen over stellen. De makkelijkste manier daarbij is om de titel van de sectie in de vragende vorm te zetten. Bij het bestuderen van dit artikel zou je je het volgende kunnen afvragen: ‘Wat is de OSLORO-methode?’ of ‘Waarom moet je vragen stellen?’. Deze vragen gaan je in de volgende stap helpen om de stof effectiever door te lezen.

Lees

Nadat je vragen hebt geformuleerd bij een sectie, ga je daadwerkelijk lezen. Probeer tijdens het lezen de vragen te beantwoorden. Door de vragen te gebruiken, dwing je jezelf grondig te lezen en de tekst te begrijpen. Doordat je ondertussen in je eigen woorden over de tekst nadenkt, wordt hij beter in je geheugen gegrift. Als er woorden in de tekst staan die je niet begrijpt, zoek dan de betekenis op. Als je een deel van de tekst niet begrijpt, probeer deze dan eerst te doorgronden voor je verdergaat. Zoek bijvoorbeeld in andere boeken of op het internet naar informatie over het onderwerp.

Overdenk

Het is niet alleen belangrijk de vragen te beantwoorden over de tekst. Je moet actief over de stof nadenken. Dit kun je doen door zelf voorbeelden te bedenken als aanvulling op in het boek gegeven voorbeelden. Ook werkt het goed als je de informatie in verband probeert te brengen met kennis die je al hebt. Het relateren van nieuwe informatie aan bekende informatie is een van de beste manieren om iets nieuws te onthouden.

Reciteer

Als je een volledig deel hebt doorgelezen en erover hebt nagedacht, doe je het boek dicht. Probeer de vragen nu nog een keer te beantwoorden, maar dan uit je hoofd. Het kan zijn dat dit je niet meteen lukt. Ga dan terug naar de vorige twee stappen en probeer het nog een keer. Doe dat eventueel de volgende dag. Een nachtje goed slapen kan wonderen doen voor het leren. Uiteindelijk ga je het een keer onthouden.

Als je een sectie voldoende beheerst, ga je door naar de volgende. Als je voor alle secties de afgelopen vier stappen (stel vragen, lees, overdenk en reciteer) goed doorlopen hebt, ga je naar de laatste stap: overhoor.

Overhoor

In deze stap blijft het boek eerst weer even gesloten. Probeer voor jezelf de belangrijkste punten van de stof te benoemen. Schrijf deze eventueel op. Als het boek samenvattingen van de hoofdstukken bevat, kun je deze doornemen en vergelijken met wat je zelf hebt opgeschreven. Ook is het nu tijd om eventuele opgaven te gaan maken. Wat ook vaak goed werkt, is aan iemand anders de stof uit te leggen. Zo wordt meteen duidelijk wat je onthouden en begrepen hebt. Als je deze stap met succes hebt afgerond, ben je klaar voor het examen!


Alle artikelen in deze categorie:


Bron:
Brysbaert, M. (2006) Psychologie, Gent: Academia Press
http://www.taalinformatie.nl/page34.php