LibreOffice en Microsoft Office: belangrijkste verschillen

LibreOffice versus Microsoft Office

LibreOffice is een gratis kantoorpakket dat beschikbaar is voor Windows, Mac en Linux. Je hoeft dus niet meteen over te stappen op een ander besturingssysteem als je niet alleen producten van Microsoft wilt gebruiken. Het pakket bestaat uit de volgende applicaties:

  • Writer (vergelijkbaar met MS Word)
  • Calc (vergelijkbaar met MS Excel)
  • Impress (vergelijkbaar met MS Powerpoint)
  • Draw (vergelijkbaar met MS Visio)
  • Math (een applicatie om formules te maken)
  • Base (vergelijkbaar met MS Access)

Hiermee heb je bijna alle programma’s die ook in MS Office beschikbaar zijn. Alleen een programma voor e-mail ontbreekt. Daarvoor is Mozilla Thunderbird een goed alternatief. Overstappen van MS Office naar LibreOffice vraagt enige gewenning. De applicaties lijken op elkaar, maar werken net even anders. Als je overweegt over te stappen, is het goed eerst te kijken wat er allemaal anders is.

Van de verschillende programma’s zijn Word en Excel de meest gebruikte. Voor de gemiddelde gebruiker zijn de verschillen tussen Excel en Calc groter dan de verschillen tussen Word en Writer. Daarom wordt in dit artikel, naast de algemene verschillen tussen LibreOffice en Microsoft Office, alleen wat verder ingegaan op de verschillen in gebruik tussen Excel en Calc.

1. Bestandsformaten

LibreOffice slaat documenten standaard op in het Open Document Format (ODF). Bestanden gemaakt met Calc krijgen ‘.ods’ als extensie en bestanden gemaakt met Writer ‘.odt’. ODF is een standaard om documenten op te slaan zodat ze in meerdere applicaties te openen zijn. LibreOffice kan ook bestanden opslaan in de formaten van Microsoft Office. Dat is handig als je de documenten wilt versturen naar anderen die Microsoft Office gebruiken. Het openen van MS Office-bestanden is mogelijk in LibreOffice. Wel kan er formattering verloren gaan en zullen sommige dingen misschien niet werken, zoals ook in de volgende hoofdstukken wordt besproken.

2. Menu

Met Office 2007 introduceerde Microsoft het zogenaamde lint, waarin alle menu-functies te vinden zijn. Dit was een nieuwe manier van het presenteren van het menu en dat was voor veel mensen even wennen. Als je overstapt naar LibreOffice, dan krijg je weer het vertouwde menu terug. Een regel met kopjes met daaronder subkopjes maken het gemakkelijk alle functies te vinden.

3. Macro’s

Excel gebruikt VBA als programmeertaal voor macro’s. Als je bijvoorbeeld een Excel-bestand met macro’s in Calc opent, werkt dit niet zonder meer. De programmeertaal is anders. Maak je veel gebruik van macro’s, dan moet je je goed realiseren dat je veel werk zult moeten doen om in Excel gemaakte macro’s weer werkend te krijgen in LibreOffice. Het kan allemaal wel, de taal lijkt ook veel op VBA, maar het vraagt wel veel aanpassingen.

4. Sneltoetsen

Als je veel met een programma werkt, is het vaak handiger en sneller om sneltoetsen te gebruiken dan om steeds alles met de muis in het menu op te zoeken. Net als in Excel kun je in LibreOffice ook sneltoetsen gebruiken. Sommige zijn gelijk in beide pakketten, bijvoorbeeld CTRL+S om het bestand op te slaan. Andere functies hebben een andere sneltoets. Welke sneltoetsen beschikbaar zijn in LibreOffice, vind je in het menu onder Tools → Customize → Keyboard. Je kunt hier ook functies toewijzen aan sneltoetsen die nog niet in gebruik zijn.

5. Beschikbaarheid en prijs

Microsoft Office is een product van Microsoft en daarmee specifiek voor Windows bedoeld. Ook is er een versie voor Mac. Voor Linux is er echter nog geen MS Office. LibreOffice is wel beschikbaar voor al deze besturingssystemen. Er is een versie van Microsoft Office beschikbaar die volledig online werkt. Deze kun je ook met Linux gebruiken. Je moet dan wel al je bestanden in de cloud willen opslaan.

Microsoft staat niet bekend om zijn lage prijzen. Voor het office-pakket moet je dan ook flink betalen. Met de introductie van MS Office 2016 en Office 365 heb je de keuze om eenmalig te betalen of een abonnement te nemen. In 2016 kost de goedkoopste versie van Office 2016 149 euro. Je mag hem dan op één pc gebruiken. Office 365 is er vanaf 7 euro per maand of 69 euro per jaar. De online versie is gratis. LibreOffice is altijd gratis, bevat meer programma’s dan de goedkoopste versies van Microsoft en kun je op zoveel pc’s installeren als je wilt.

Specifiek voor LibreOffice Calc

Als je Excel vooral voor eenvoudige zaken gebruikt, zul je niet veel verschillen in werking zien. Hier worden een paar opvallende verschillen op een rij gezet.

1. Verwijzingen naar andere bladen

In Excel kun je op een werkblad een verwijzing maken naar een cel op een ander blad. In formulevorm ziet dat er als volgt uit:

=Blad1!A1

Je neemt dan de waarde over die op Blad1 in cel A1 staat. In Calc ziet het er zo uit:

=Blad1.A1

Het enige verschil zit hem in het karakter dat tussen de naam van het werkblad en de naam van de cel staat. In Excel is dat een uitroepteken, in Calc een punt. Het is een klein verschil, maar het zorgt wel dat je verwijzingen niet meer werken als je een Excel-bestand in Calc opent.

Als je een verwijzing maakt naar een ander bestand, doet Excel dit door vierkante haken om de naam van het andere bestand te zetten. Calc gebruikt een # na de bestandsnaam. Dit gaat wel automatisch goed bij het openen van een Excel-bestand in Calc.

2. Informatie over geselecteerde cellen

In Excel zie je op de balk onderaan het scherm informatie over de inhoud van de cellen die je hebt geselecteerd. Bevatten deze cellen getallen, dan kun je hier dingen zien als het aantal, de som van de geselecteerde getallen, de minimale waarde en de maximale waarde in de selectie. Je kunt zelf kiezen welke waarden je wilt zien en je kunt meerdere van deze gegevens tegelijk zien. In Calc is deze optie er ook, met het verschil dat je maar één waarde kunt kiezen.

3. Delete en Backspace

Als je in Excel de inhoud van een cel wilt verwijderen, maakt het niet zoveel uit of je Delete of Backspace gebruikt op je toetsenbord. In beide gevallen verwijder je de inhoud van de cel. In Calc doen deze twee knoppen verschillende dingen: de ene verwijdert alleen de inhoud, de andere toont een schermpje waarin je kunt aangeven wat je wilt verwijderen. Dat kan alleen de inhoud zijn, of alleen getallen, alleen tekst of alleen datums, of alleen de opmaak. Zo heb je veel meer flexibiliteit bij het leegmaken van een cel. Welke knop wat doet, kun je instellen via Tools → Customize → Keyboard.

4. Grafieken in LibreOffice Calc

In Calc kun je net zulke mooie grafieken maken als in Excel. Excel werkt alleen hier en daar net wat gemakkelijker. Als je in Excel een grafiek hebt gemaakt van een reeks data en je wilt de reeks uitbreiden, dan kun je dat eenvoudig doen door in de grafiek de juiste lijn aan te klikken. De brondata krijgen dan een gekleurde rand, die je met de muis kan verslepen of langer of korter kan maken. In Calc moet je eerst rechtsklikken op de lijn en dan kiezen voor Bewerken/Edit. Dubbelklikken op de grafiek werkt ook. Hierna moet je nog een keer rechtsklikken op de lijn om de datareeks aan te kunnen passen. Dit doe je door de juiste cellen voor het begin- en eindpunt in te vullen. Als alternatief kun je met je muis de nieuwe reeks selecteren. In Calc is het aanpassen van een grafiek zo iets meer werk.


Alle artikelen in deze categorie:


Bronnen:
Website van Libre Office
http://www.opendocumentformat.org/aboutODF/