Je sterke punten: waarom zijn deze zo belangrijk?

Herinner je je nog dat in je schooltijd de onvoldoendes op je rapport de meeste aandacht kregen? Voor een mooi cijfer kreeg je misschien wel een compliment, maar bij dat ene lage cijfer werd langer stilgestaan. Dit is een goed voorbeeld van hoe mensen vaak de neiging hebben zwakke punten te benadrukken en geen oog te hebben voor de goede kanten. Die positieve kanten worden vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Terwijl juist je sterke punten de punten zijn waarop je je het beste verder kunt ontwikkelen.

Hoe organisaties nu vaak met zwakke punten omgaan

Zwakke plekken

Iedereen heeft eigenschappen waar hij misschien niet zo blij mee is. De een is niet goed in plannen en organiseren en krijgt zijn werk niet af omdat hij te laat aan dingen begint. De ander maakt zich zo druk om details dat hij het geheel niet meer overziet en niets af krijgt. Weer een ander is een expert in het bedenken van slimme ideeën, maar weet ze niet over te brengen op andere mensen. Alle mensen binnen een organisatie zijn anders.

Is een cursus de oplossing?

In veel organisaties worden mensen met deze tekortkomingen meestal naar een cursus gestuurd. Daar moeten ze maar leren beter te plannen en hun werk op tijd af te krijgen. Of leren om te communiceren. Maar daar gaat het vaak mis. Meestal is er een reden voor dat je ergens niet goed in bent: je hebt er geen talent voor. En een talent is niet te leren op een cursus. Je hebt het of je hebt het niet. Hooguit kun je je iets verbeteren, maar een ster word je nooit.

Moet iemand zonder talent toch een cursus doen, dan levert dat vaak frustraties op. Je doet je best iets te leren, maar het lukt maar niet. En die ene collega blijft het altijd beter doen, wat je ook probeert. Je kunt je afvragen of het zinvol is op deze manier te proberen alle werknemers gelijke eigenschappen te geven. Verschillende mensen kunnen elkaar immers goed aanvullen. Daarom wordt het tijd om te gaan focussen op de dingen die je wel kunt: je sterke punten.

Wat zijn sterke punten

Een vermoeiende dag op het werk

Vraag je mensen aan het einde van een gemiddelde werkdag of ze die dag hebben gedaan waar ze echt goed in zijn, dan zal het antwoord vaak ‘nee’ zijn. Dit betekent dat deze mensen hun talenten niet volledig hebben kunnen benutten. Het gevoel niet te doen waar men goed in is, leidt ertoe dat mensen zich aan het einde van de dag moe voelen. In plaats van dat het werk ze energie geeft, vreet het juist energie.

Talent

Een talent is een aangeboren gave om iets goed te kunnen. Goed kunnen luisteren, empathisch zijn, analytisch zijn, leergierigheid: het zijn allemaal voorbeelden van talenten. Voor je werkgever ben je het meeste waard als je gebruik kunt maken van je talenten. Je doet dan waar je goed in bent en je hebt er plezier in.

Talent moet niet verward worden met kennis en vaardigheden. Kennis bestaat uit de feiten die je geleerd hebt. Vaardigheden zijn activiteiten waarvan je in staat bent ze uit te voeren. Kennis en vaardigheden zijn dus aangeleerd. Ze zijn echter niet los te zien van het talent: juist de combinatie zorgt ervoor dat je een sterk punt hebt.

Sterke punten

Een talent wordt pas een sterk punt als je ook de kennis en vaardigheden hebt om je talent optimaal te benutten. Je moet dus niet alleen aanleg hebben om je taken tot een goed einde te kunnen brengen, je moet ook weten hoe je het praktisch uitvoert. Een cursus kan dus wel degelijk zin hebben, als het je helpt je talenten verder te ontwikkelen tot sterke punten.

Sterke punten benutten in een organisatie

Als je je sterke punten gebruikt, ben je bezig met iets wat je kunt en wat je leuk vindt. Het geeft je voldoening. Het zorgt dat de kwaliteit van je werk beter wordt. Als in een organisatie zoveel mogelijk werknemers taken krijgen die passen bij hun sterke punten, zal het werkplezier toenemen en zullen de prestaties verbeteren. Mensen voelen zich op hun plaats en gaan niet meer met tegenzin aan de slag.

De kunst is om de werkzaamheden zodanig te verdelen dat alles gedaan wordt en wel door de mensen bij wie de taak het beste past. Het is daarom verstandig om al bij de selectie van medewerkers de nadruk te leggen op talenten in plaats van op kennis en vaardigheden. Die laatste zijn immers aan te leren en het talent niet.

Als geselecteerd wordt op sterke punten, zal een evenwichtig team ontstaan dat goed werk verricht en een hoge mate van arbeidstevredenheid kent. Als jij deel uitmaakt van zo’n team, zul je merken dat je met plezier naar je werk gaat en dat het personeelsverloop klein zal zijn. Want wie wil er nu weg bij zijn ideale baan?

Wil je weten wat je sterke punten zijn? Marcus Buckingham en Donald O. Clifton helpen je dit uit te zoeken:


Alle artikelen in deze categorie:


Bronnen:
Ontdek je sterke punten, Marcus Buckingham & Donald O. Clifton